Föräldramedgivande

Information om Vårdnadsvalet och varför det är viktigt att vårdnadshavare börjar använda tjänsten nu.

Vårdnadsvalet är en webbplats avsedd främst för vårdnadshavare. Den är till för att hjälpa dig att dokumentera vårdnaden på rätt sätt vid situationer som dödsfall, sjukdom, separation, tvister och andra liknande situationer.

Här kan du fatta beslut och välja var dina barn ska bo och vem som ska har vårdnaden om ditt barn och vem som bör vara vårdnadshavare för ditt barn. Att behöva besluta om vårdnaden sker exempelvis om vårdnadshavare skulle avlida, vid separation, vid tvister eller om föräldrar kommer överens om vem som ska ha vårdnaden.

Viktigt att du styrker ditt val

Att dokumentera sin vilja gällande vårdnaden om sitt eget barn är en mycket ansvarsfull handling som skapar trygghet och stabilitet för barn. Det visar på att du tar ditt ansvar, vilket kan vara viktigt att styrka inför olika juridiska tvister eller bara för att tala om för din närhet vilken din yttersta vilja är oavsett vilken situation du kan stå inför i framtiden.

Du kan läsa mer om Vårdnadsvalet tjänster genom att besöka länken här.

Vårdnadsvalets betydelse i samhället

Vårdnadsvalets tjänster gör livet enklare för föräldrar och andra som vill dokumentera eller ta del av dokumentation av vårdnadsval. Deras tjänster syftar till att tydliggöra för domstolar, jurister, advokater, socialtjänst och alla andra berörda parter vilka önskemål föräldrar har när det gäller valet av vårdnadshavare.

Genom deras arbete strävar de efter att säkerställa att alla inblandade parter förstår och respekterar föräldrarnas val och tar hänsyn till barnets bästa i frågor som rör vårdnad.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *