Föräldramedgivande

”Om tjänsten”

Om

Om tjänsten föräldramedgivande

Många länder och flygbolag i världen har krav på ett föräldramedgivande.

Officiella Utrikesgruppen utfärdar föräldramedgivande online via föräldramedgivande.se.

Krav på föräldramedgivande när minderåriga ska resa

Länder och flygbolag har krav på föräldramedgivande som ska uppvisas till flygbolaget eller i landet ett barn reser till. Inresa i landet kan ifrågasättas och stoppas om föräldramedgivande saknas.

Föräldramedgivandet gäller för minderåriga som reser med en förälder, ensamresande barn och om barnet reser med någon annan än sin förälder / föräldrar.

Här hos oss beställer du föräldramedgivandet som visar den andre förälderns/vårdnadshavarens samtycke till resan och/eller som visar båda föräldrarnas / vårdnadshavarnas medgivande till resan.

Kontroller

Länder har krav på föräldramedgivandet bland annat för att bekämpa handel med barn, förebygga brott mot familjerätt och undvika komplicerade internationella rättsliga tvister samt minska fallen med bortförande av barn i vårdnadstvister.

Ta alltid med föräldramedgivandet för resor till alla länder i världen. Det är en säkerhet för dig som vårdnadshavare och ditt eget barn. Föräldramedgivandet går att beställa av svenska och utländska medborgare.

Gränskontroller världen över ägnar extra uppmärksamhet när minderåriga reser och kontrollerar underlag noggrant för att säkerställa att den minderåriga inte lämnar landet mot önskemål från den eller de personer som har föräldraansvaret för dem.

Leveranstid direkt

Föräldramedgivandet utfärdas efter att vi har mottagit din betalning och expedieras omgående. Du får handlingen någon minut efter din ansökan. Föräldramedgivandet skickas till din e-postadress i en PDF som sedan ska skrivas ut och tas med under resan.

Skriv ut tillståndet

När du har skapat föräldramedgivandet skickas handlingen till din e-postadress. Du ska sedan skriva ut och vårdnadshavarna ska skriva under handlingen för att det ska vara giltig.

Information om föräldramedgivande?

Föräldramedgivandet gäller för barn som reser med en förälder, för ensamresande barn samt om barnet reser med någon annan än sin förälder / föräldrar.

Ett föräldramedgivande är en fullmakt som visar vem som är vårdnadshavare/vårdnadshavarna och som ger barnet rätt att resa på det sätt som anges i föräldramedgivandet. Dokumentet ges ut på engelska och svenska i ett och samma dokument för att det ska vara läsbart i hela världen.

Föräldramedgivandet gäller för minderåriga som ska resa ut eller in i ett land och uppvisas till myndigheter eller gränskontrollen som kontrollerar att föräldern/föräldrarna har godkänt resan. Detta har de flesta länder som krav.

Föräldramedgivandet ska skrivas under av föräldrarna och bevittnas av två valfria personer.

Krav på föräldramedgivande – Tabell – Land för Land

I denna tabell kan du se vilka krav som gäller i det landet en minderårig ska resa från / till.

SE TABELL