Föräldramedgivande

”Villkor”

Blad

Villkor och information

Här hittar information om vad som gäller vid köp. 

Information och utfärdande av föräldramedgivande.

När du beställer ett föräldramedgivande behöver du fylla i samtliga uppgifter i beställningsformuläret. Klicka dig stegvis vidare för att fylla i samtliga uppgifter.

Ett föräldramedgivande är ett samtycke till resa för ett barn om denne ska:
-resa ensam
-resa med en förälder
-resa med annan person

Föräldramedgivandet ges ut av Utrikesgruppen med samtycke av
-en förälder, om denna har ensam vårdnad av barnet
-båda föräldrarna
-eller den person/personer som har vårdnaden över barnet

Föräldramedgivandet gäller för en reseperiod och ett barn. Är det flera barn som ska resa måste du beställa ett föräldramedgivande för varje barn. Ett föräldramedgivande utfärdas för ensamresande barn, barn som reser med vuxna som inte är deras vårdnadshavare eller om ett barn ska resa med en förälder.

Två valfria personer som är över 18 år ska även bevittna vårdnadshavaren/vårdnadshavarnas namnteckningar i föräldramedgivandet.

Information om föräldramedgivande

Ett föräldramedgivande är ett dokument med sammanställda uppgifter som har lämnats av vårdnadshavaren/vårdnadshavarna till Utrikesgruppen när ett barn ska resa. Dokumentet visar att vårdnadshavare ger sin tillåtelse att barn får resa utomlands på det sätt som anges i föräldramedgivandet. Vidare visar föräldramedgivandet sammanställda uppgifter om resmålet, resande barns personuppgifter, vårdnadshavaren/vårdnadshavarnas personuppgifter, ev. resesällskapets personuppgifter, vårdnadshavaren/vårdnadshavarnas namnteckningar, namnteckning från personal hos Utrikesgruppen samt bevittnande namnteckningar från två valfria personer som är över 18 år.

Föräldramedgivandet visar att barnet har rätt att resa på det sätt som anges av vårdnadshavaren/vårdnadshavarnas beställning av föräldramedgivande. Ett föräldramedgivande kan man uppvisa till gränskontroller, flygbolag eller andra myndigheter som efterfrågar dokumentet och vill kontrollera barnets rätt att resa utomlands.

Det är på vårdnadshavaren/vårdnadshavarnas ansvar att kontrollera om ett föräldramedgivande behövs för in- eller utresa i annat land. Utrikesgruppen sammanställer uppgifterna som anges i beställningen till ett dokument. Det är också viktigt att vara medveten om att när du skriver under en blankett på heder och samvete innebär det att du intygar att uppgifterna är fullständiga och sanningsenliga.

Ett föräldramedgivande kan man uppvisa vid inresa till ett annat land vid passkontrollen om en sådan fråga uppkommer. Med ett föräldramedgivande intyg kan föräldrar gemensamt fatta beslut i frågor som rör barnets resa.

Föräldramedgivandet gäller för barn under 18 år.

Är ett föräldramedgivande obligatoriskt att ha med sig vid resa med barn?

Ja länder har krav. Läs om kraven i tabellen över krav på föräldramedgivande, land för land här

Språk i föräldramedgivande

Föräldramedgivandet ges ut på engelska och svenska i ett och samma dokument.

Pris föräldramedgivande

För att erhålla ett föräldramedgivande från Svenska Utrikesgruppen AB är det förenligt med en kostnad som anges i beställningen.

Ej bindande

Beställning är ej bindande och genomförs inte betalning utfärdas inget föräldramedgivande och Utrikesgruppen skickar då inte ut några påminnelser eller inkassokrav.

Leverans betalningsunderlag

Leverans av betalningsunderlag sker till beställarens e-post adress samt framkommer betalningsunderlag i formuläret när beställningen har skickats in till Utrikesgruppen.

Intyget har en begränsad giltighetstid.

Intyget har en begränsad giltighetstid och gäller endast för en resa, vilket är tur- och returresa.

Leverans av föräldramedgivande

Föräldramedgivandet levereras till den e-postadress du uppger i din beställning.

Ångerrätt

Ångerrätten gäller i 14 dagar. För att nyttja ångerrätten mejla till: info@utrikesgruppen.se. Har föräldramedgivandet redan utfärdats och skickats till dig gäller inte ångerrätten då produkten är en specialtillverkad produkt, som har skräddarsytts särskilt åt dig eller har en tydlig personlig prägel efter dina önskemål.

Utrikesgruppen

Samtliga tjänster som tillhandahålls av Utrikesgruppen och via webbplatsen sker med egna medel och särskilda ekonomiska och politiska intressen.

Svenska Utrikesgruppen AB, Org.nr 559210-2445, med säte i Stockholm.