Föräldramedgivande

”Händelser uteblivet föräldramedgivande”

Info

Händelser vid uteblivet föräldramedgivande

I informationssyfte presenterar vi här vanliga händelser när barns resor har stoppats och avbrutits omedelbart i olika delar av världen men även hemma i Sverige när ett föräldramedgivande inte har kunnat uppvisas på förfrågan av bl.a poliser, flygbolag, gränspolis, flygkontrollanter med mera.

Kort information om Föräldramedgivande

Föräldramedgivande är en sammanställd resefullmakt där vårdnadshavarna giver sitt tillstånd till att det minderåriga barnet får resa på det sätt barnet kommer att göra. Länder och flygbolag har krav på att ett föräldramedgivande ska kunna presenteras annars kan barnets resa komma att avbrytas omedelbart och ifrågasättas.

Klicka här för att beställa föräldramedgivande

(Urval) Samtliga händelser vi skriver om är vid uteblivet föräldramedgivande

Vad händer om inte barnet har med sig ett föräldramedgivande? Här nedan presenterar vi olika scenario som skett genom åren då barn inte har kunnat presentera ett föräldramedgivande på förfrågan.

Händelse 1

Barnets resa stoppades omedelbart på flygplatsen då misstankar fattades om att det 15 åriga barnet inte fick resa med endast sin äldre 30 åriga bror till Thailand.

Bröderna hann inte med sitt flyg och efter kontroll med föräldrarna drogs slutsatsen att bröderna hade tillåtelse att få resa till Bangkok. Nya biljetter fick bekostas av föräldrarna.

Händelse 2

Ensamresande svensk 17 årig flicka från södra Europa skulle hem till Sverige. Flygplatspersonal fattade misstankar och försökte att komma i kontakt med vårdnadshavarna efter att flickan uppgett telefonnummer till dessa men inget omedelbart svar gavs av vårdnadshavarna  vilket medförde att flickans resa fick senareläggas. 

Flickan hade tillåtelse att få flyga hem av sina vårdnadshavarna i förtid från Grekland medans vårdnadshavarna stannade kvar.

Händelse 3

Två barn, 13 år och 16 år gamla reser från Sverige till Colombia utan föräldramedgivande. De klarar sig hela vägen till Bogota, Colombia men väl på plats ifrågasätter Colombianska myndigheter om Mamman som själv är Colombian, om hon har rätt att föra barnet ut från Sverige och önskar att få se bevis på att pappan verkligen har gett sin tillåtelse.

Pappan som befinner sig i Sverige är inte kontaktbar p.g.a tidsskillnaden och detta medför att barnen med sin mamma tvingas vänta hela 8 timmar på flygplatsen i Bogota innan man får kontakt med pappan.

Myndighetspersonal i Bogota, Colombia tillåter mamman att resa vidare med barnen med varningen om att Föräldramedgivande ska presenteras vid resor utan bägge vårdnadshavarna.

Händelse 4

Poliser i Frankrike fråga ut en mamma som reser med sin son då dessa inte delar samma efternamn.

Händelse 5

Två barn som reser med bägge sina vårdnadshavare som inte delar samma efternamn som barnen då dessa är fosterplacerade får sina resa ifrågasatt.

Händelse 3

Två barn, 13 år och 16 år gamla reser från Sverige till Colombia utan föräldramedgivande. De klarar sig hela vägen till Bogota, Colombia men väl på plats ifrågasätter Colombianska myndigheter om Mamman som själv är Colombian, om hon har rätt att föra barnet ut från Sverige och önskar att få se bevis på att pappan verkligen har gett sin tillåtelse.

Pappan som befinner sig i Sverige är inte kontaktbar p.g.a tidsskillnaden och detta medför att barnen med sin mamma tvingas vänta hela 8 timmar på flygplatsen i Bogota innan man får kontakt med pappan.

Myndighetspersonal i Bogota, Colombia tillåter mamman att resa vidare med barnen med varningen om att Föräldramedgivande ska presenteras vid resor utan bägge vårdnadshavarna.

Händelse 4

Poliser i Frankrike fråga ut en mamma som reser med sin son då dessa inte delar samma efternamn.

Händelse 5

Två barn som reser med bägge sina vårdnadshavare som inte delar samma efternamn som barnen då dessa är fosterplacerade får sina resa ifrågasatt.

Undvik att få barnets resa stoppad och avbruten

Ett föräldramedgivande ska innehålla:

  • Barnets personuppgifter
  • Vårdnadshavarnas personuppgifter
  • Passnummer  och/eller personnummer
  • Avreseland / ort
  • Destinationsland / ort
  • Reslängd
  • Information om hur barnet reser
  • Vårdnadshavarnas underskrifter
  • Handlingen bevittnas av två personer


Beställ ett juridiskt korrekt och världsomfattande föräldramedgivande genom att klicka här.

Föräldramedgivandet framställs av oss på Utrikesgruppen i ett dokument på engelska och svenska.